28 grudnia 2018

Działalność przewodnicka i instruktorska (szkoleniowa)

Z dniem 1 stycznia 2019 r. została zlikwidowana kasa - płatności można dokonywać wyłącznie przelewem.

Działalność przewodnicka  na terenie TPN

Opłatę  za udostępnienie obszaru TPN  na  prowadzenie działalności przewodnickiej  w wysokości  
100 zł ( z dopiskiem opłata za działalność przewodnicką) proszę wnosić  na poniższe konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/K
31 1130 1150 0012 1252 0720 0005
Tatrzański Park Narodowy
ul. Kuźnice 1
34-500 Zakopane

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu dokładnych danych oraz nr NIP jeżeli ma być wystawiona faktura.

Potwierdzenie wpłaty  (hologram)  wraz z  fakturą lub paragonem zostanie wysłane pocztą po zaksięgowaniu kwoty na naszym koncie.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu Państwa danych osobowych  tutajDziałalność szkoleniowa - instruktorska  na terenie TPN

W dniu 26 lutego 2018 r. zostało wydane zarządzenie nr 5/2018 w sprawie warunków udostępniania obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego w celach szkoleniowych.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią oraz złożenie właściwych dokumentów, które są niezbędne do prowadzenia szkoleń na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Po złożeniu dokumentów i wniesieniu opłaty za prowadzenie działalności szkoleniowej zostanie wydana odpowiednia zgoda. Dokumenty można przesłać pocztą lub e-mailem na adres sekretariat@tpn.pl

Poniżej zarządzenie oraz oświadczenia i klauzula RODO do pobrania.

Zarządzenie nr 5/2018

Załącznik  nr 1

Załącznik  nr 2

Klauzula RODO

Oprócz wniosku prosimy o wydrukowanie klauzuli informacyjnej RODO i odesłanie podpisanej razem z wnioskiem.

Opłatę  za udostępnienie obszaru TPN  na  prowadzenie działalności szkoleniowej w wysokości  
100 zł ( z dopiskiem opłata za działalność szkoleniową ) proszę wnosić  na poniższe konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/K
31 1130 1150 0012 1252 0720 0005
Tatrzański Park Narodowy
ul. Kuźnice 1
34-500 Zakopane

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu dokładnych danych oraz nr NIP jeżeli ma być wystawiona faktura.

Potwierdzenie wpłaty  (hologram)  wraz z  fakturą lub paragonem zostanie wysłane pocztą po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

 

Drukuj